Inżynieria Budowlana

Oferujemy

Nadzór budowlany

Prowadzimy pełen zakres nadzoru w trakcie inwestycji, kontrole zgodności realizacji budowy oraz materiałów, dokonujemy ocen stanu technicznego budynków.

Kontrole budowlane

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Ekspertyzy budowlane

Opracowujemy ekspertyzy budowlane powykonawcze, sądowe i przed sądowe, opinie techniczne oceny jakości wykonywanych robót oraz oceny technicznej obiektów budowlanych. Apartamentów, biur, mieszkań, domów oraz obiektów zabytkowych.

Scroll to top