Fundamenty

Izolacje przeciwwodne fundamentów.

Izolację przeciwwodną fundamentów pionową  oraz  izolację fundamentów poziomą  wykonujemy również ze szczególną starannością pamiętając o najwyższych standardach technologicznych, zwłaszcza w miejscach dylatacji oraz na stykach izolacji , ławy fundamentowej z murem gdzie stosujemy metody z elastycznych już sprawdzonych materiałów oraz opracowane technologie.  Poprzez wykonywane dotychczas  ekspertyzy mamy doświadczenie gdzie najczęściej pojawiają się pęknięcia ze względu na dużą prace elementów budynku. Staramy się zawsze dobierać najskuteczną izolacje przeciwwodną  wcześniej analizując  istniejące warunki geodezyjno wodne .Ponieważ każdą izolacje przeciwwodną koniecznie trzeba wcześniej zaprojektować i stosowne czynności do zaistniałych warunków dokonać oraz  odpowiednie materiały dobrać.
Izolację przeciwwodną wykonujemy podczas remontów fundamentów jak równiez stawiania nowych fundamentów.

Rodzaje izolacji które stosujemy:

  • Bitumiczne bezspoinowe
  • Mineralne bezspoinowe
  • Papy Termozgrzewalne
  • Papy dylatacyjne
  • Membrany EPDM
  • Sznury pęczniejące
  • Folie izolacyjne

Iniekcje budowlane – technologie

Warunkiem skutecznego i trwałego zabezpieczenia budynku przed wilgocią jest staranne wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z zachowaniem szczelności powłok bitumicznych. Izolacja pionowa i pozioma należy do jednej z najważniejszych w budynku. Dlatego, aby była skuteczna i niezawodna na długie lata przed jej wykonaniem trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, które działają na budynek i fundamenty.

Rodzaje wód działających na budynek :

  • Wilgoć gruntowa
  • Woda bezciśnieniowa (nie wywierająca parcia statycznego)
  • Woda ciśnieniowa (wywierająca parcie statyczne)

Systemy hydroizolacji obejmują wiele rozwiązań technologicznych odpowiednich w różnym stopniu do obciążenia i ciśnienia wody na budynek. Do wykonania izolacji stosujemy kilkadziesiąt produktów: impregnatów krzemianowych i silikonowych, zapraw uszczelniających, mas bitumicznych , specjalnych zapraw tynkarskich (renowacyjnych) żywic iniekcyjnych. Technologie te można stosować podczas wykonywania izolacji poziomych i pionowych w budowanych i nowych istniejących już budynkach, jak i podczas prac remontowych, przy odtwarzaniu izolacji w starym budownictwie.

Wykonujemy usługi hydroizolacyjne,doszczelnianie budowli żywicami poliuretanowymi epoksydowymi, odtwarzanie izolacji w starym budownictwie, usuwanie przyczyny zawilgocenia i skutków jakie spowodowała wilgoć, ekspertyzy przyczyn wilgoci i stopnia wilgotności murów, izolacje przeciwwilgociowe i wodne, iniekcje wysokociśnieniowe, iniekcje niskociśnieniowe, grawitacyjne.

W celu sporządzenia szczegółowych kosztów, wysyłamy specjalistę który dokonuje wizji lokalnej oraz ewentualną ekspertyzę .

Scroll to top