KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA – REMONT TARASÓW ORAZ CZĘŚCIOWY REMONT DACHU

Kapitalny remont tarasów polegający na wykonaniu nowej izolacji przeciwwodnej oraz ułożenie płytek gresowych.
ul.Cypryjska 72 Warszawa
rok 2013

Scroll to top