BUDYNEK WIELORODZINNY HYDROIZOLACJE SZYB WINDOWYCH ORAZ KLATEK

Remont przeciekających, 6-szybów windowych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwodnej fundamentów wraz z odwodnieniem liniowym.
Ul. Stanisława Augusta 75 Warszawa
Ilość klatek: 6-szybów windowych
rok 2011

Scroll to top